Zielono nam w Piastowie

Rewitalizacja piastowskiej zieleni w toku. Zgodnie z założeniami projektu „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni” nowe oblicze zyskują parki, skwery, a także zieleń przydrożna. Mimo że efekty końcowe przyjdzie nam dopiero zobaczyć – kiedy wszystkie zasadzone rośliny zaczną kwitnąć i rozwijać się, już dziś możemy cieszyć oko częścią z nich. W sierpniu, ze względu na panującą suszę, przerwano na jakiś czas nasadzanie, jednak działania są już kontynuowane.

Tyle zieleni w całym mieście

Jakie obszary objęły i jeszcze obejmą prace? Na etapie końcowym jest obecnie zagospodarowanie placów: Zgody i Słonecznego. Działania rewitalizacyjne trwają także w dwóch parkach: przy ul. E. Orzeszkowej oraz przy ul. Harcerskiej. Zagospodarowanie zieleni przyulicznej będzie miało miejsce na al. Tysiąclecia, w rejonie wiaduktu im. Gen. L. Okulickiego, na al. Wojska Polskiego, ul. J. Sowińskiego oraz ul. Warszawskiej na odcinku wschodnim, tj. od al. Krakowskiej do ronda. Prace powierzono firmie Sorted Sp. z.o.o., z którą umowę podpisano 31 sierpnia. Termin realizacji umowy, opiewającej na niemal 3,3 mln zł brutto, to 30 listopada 2018 roku.

Powierzchnia przestrzeni objętej programem rewitalizacji zieleni w Piastowie obejmie prawie 12 ha, z czego niemal 11 ha to powierzchnia terenów zielonych. Posadzonych zostanie prawie 400 drzew i niemal 40 tys. m2 krzewów. 5,5 mln zł z projektu o planowanej wartości 6,5 mln zł Piastów otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło zdjęć:

http://www.piastow.pl/aktualnosci/inwestycje/piastow-zieleni-sie#cnt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.